Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

6015 e313 400
6574 ce55 400
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
Reposted fromcakebythepound cakebythepound viadivi divi
5707 39a7 400
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viadivi divi
5614 62d1 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi
Reposted fromallblack allblack viadivi divi

March 10 2020

5903 6bb7 400
Reposted fromshibouk shibouk viadivi divi
Reposted fromdreamadream dreamadream viadivi divi
5023 1ce0 400
Reposted fromsoftboi softboi vianewbeginning newbeginning
4421 68fc 400
Reposted fromowca owca viapodprzykrywka podprzykrywka

February 09 2020

2060 9a07 400
Reposted fromSzczurek Szczurek vialittlemouse littlemouse
8176 5889 400
Reposted frombitemyneck bitemyneck viahavingdreams havingdreams
5720 5836 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
3122 90d5 400
Reposted fromowca owca viadivi divi
5510 b5c4 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
8555 707e 400
Reposted fromSilentRule SilentRule viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl