Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

7163 7020 400
Reposted fromnyaako nyaako viasentymentalna sentymentalna
Obietnice typu „Nie martw się, obiecuję, że będę zachowywał się jak dżentelmen" w rzeczywistości znaczą „Nie można mi ufać". Prawdziwy dżentelmen nigdy nie musi mówić, że takowym rzeczywiście jest.
— "Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy?" Sherry Argov
Reposted byhavingdreams havingdreams

June 15 2017

1322 9578 400
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialilacwine lilacwine
9982 5c6c 400
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaanakarenina anakarenina
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viadrunkenheart drunkenheart
8182 0a67 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viazyta zyta
1289 d530 400
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialittlemouse littlemouse
2716 5e71 400
Reposted fromanaa anaa viahavingdreams havingdreams

June 13 2017

7994 f3bd 400
Reposted fromyanek yanek viancmsp ncmsp
6747 347e 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
6996 4e8f 400

oko dnia. J. Carroll.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
Łatwo jest idealizować kogoś, kogo się prawie nie zna.
— Nicholas Sparks - Szczęściarz
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
4849 6841 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOpaaal Opaaal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl