Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

3195 f79d
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viapodkrawatem podkrawatem
7260 4a9c 400
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna
1631 74ad 400

April 12 2017

1805 d935 400
Reposted fromrol rol viapodkrawatem podkrawatem
3791 b3b0 400
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viasentymentalna sentymentalna
1494 79c6 400
Reposted frompod-slowami pod-slowami viascorpix scorpix

April 09 2017

3139 dac2 400
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
0337 f5c4 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viasognito sognito

April 07 2017

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaswidron swidron
Nie wszyscy mężczyźni są odpowiedzialni w stosunkach z kobietami.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebodytolove somebodytolove
Reposted from1985 1985 vialittlemouse littlemouse
9054 d02b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl