Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
5414 d926 400
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viascorpix scorpix
6142 2640 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viascorpix scorpix

January 28 2018

5902 ce64 400
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viasentymentalna sentymentalna

January 12 2018

0909 3107 400
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
5288 14da 400
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viagacior gacior
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
2844 fbce 400
Reposted from777727772 777727772 viapodprzykrywka podprzykrywka
5289 aaa7 400
Reposted fromverronique verronique viahavingdreams havingdreams

December 20 2017

3781 7785 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadarkanes darkanes
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaCeseline Ceseline
3062 24b1 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabrianmay brianmay
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis vianewbeginning newbeginning
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromorchis orchis vianewbeginning newbeginning

December 19 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl