Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
1775 facb 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vianataliana nataliana
0459 6107 400
Reposted fromNajada Najada viahavingdreams havingdreams
Nie mamy już nic, choć jakiś czas temu mieliśmy wszystko.
http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
1193 10d1 400
Reposted frompastelowe pastelowe viazyta zyta
1603 07dc 400
Reposted fromseaweed seaweed viahavingdreams havingdreams
8044 9864 400

September 08 2018

Reposted fromDeva Deva viadarkanes darkanes
9103 ad4a 400
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viadarkanes darkanes
0422 be7f 400
6065 c98c 400
4472 93d7 400
Reposted fromtfu tfu viajeszczenie jeszczenie
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— M. Antonioni
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
9073 d9e2 400
Reposted fromemsik emsik viastoryofmylife storyofmylife
0407 d1fc 400
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl