Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viapodprzykrywka podprzykrywka
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viascorpix scorpix
8704 fed8 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
5591 d761 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
2189 4ca9 400
Reposted frommental-cat mental-cat viascorpix scorpix
4594 040a 400
Reposted frompiehus piehus viapodprzykrywka podprzykrywka
3680 aac1 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix

July 22 2018

3554 077a 400
Reposted frompsychedelix psychedelix
6138 42b8 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
3743 6098 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9924 3aab 400
Reposted fromoutoflove outoflove vialittlemouse littlemouse

July 19 2018

KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viakingavonschabert kingavonschabert
8944 46f4 400

🥀

Reposted fromKiro Kiro viamessinhead messinhead
7031 d952 400
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viahavingdreams havingdreams

July 17 2018

2840 d215 400
Reposted fromlukster lukster viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl