Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

March 26 2017

3978 270c 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viablackandwhite blackandwhite
5614 36cf 400
2520 710b 400
Reposted fromdelain delain viaumie-ranko umie-ranko
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianewbeginning newbeginning

March 25 2017

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapodkrawatem podkrawatem
7745 01d4 400
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viawordshurt wordshurt
4806 460d 400
"Maski i twarze"
9516 0afb 400
Reposted fromcorkeyL corkeyL viapodkrawatem podkrawatem
3398 1178 400
Reposted fromSphinx Sphinx viascorpix scorpix
4005 f3ed 400
Reposted fromthirdapril thirdapril viasentymentalna sentymentalna
2336 1e1c 400
Reposted fromnutt nutt viamessinhead messinhead
1621 ea64 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viacucaTwin cucaTwin

March 18 2017

0859 24d3 400
0858 0cc5 400
Reposted bypodkrawatemzupelnie
0855 e689 400
0852 f881
Reposted byGr3nd3lpodkrawatemelinelamarciixbankamyinstantneed
0846 3c22 400
Reposted bypodkrawatemelinelazupelniesmigamyniesmiertelnabrzoskwinkawruchujednostajniepopierdolonymBrilliantmidnightloverpojemnosc2400sewkagoldnietutejszaasylopathpersona-non-gratanot-good-enoughdepresjarhubarbrrjestemjedenintroweirdslittleproblemFuckyoubitchMaddoxxcolagatjilegilimencjamaudreyniedonaprawienianienienieworthitsatsuMonasiwelt-schmerzcherrycokee
0793 8a38 400
Reposted byczekoladowysenpodkrawatembymydragon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl